Servisní balíček GOLD

„Servisní balíčky" představují souhrn pravidelných služeb a úkonů, které Vám ušetří čas a peníze. Jedná se o zajištění správné funkce Vašeho AV zařízení a optimalizaci pro jeho vyšší stabilitu a komfort používání.

Díky těmto pravidelným kontrolám (v rámci servisního packetu zdarma) jsme schopni mnohem rychleji řešit vzniklý problém popřípadě mu předejít. Tím je potřeba daleko méně naší akutní pomoci a dochází k úspoře Vašich financí.

Tyto balíčky jsou určeny pro firmy a školy. Dají se upravovat na míru dle Vašich požadavků a představ.
VÍTE ŽE, zanedbáváním pravidelné údržby zkracujete životnost Vašeho projektoru !?!?


V dataprojektorech se používají speciální vysoce svítivé výbojky, které produkují velké množství tepla. K chlazení projektoru slouží ventilátor, který nasává vzduch přes vstupní filtry a nasátým vzduchem ochlazuje výbojku.
Pokud chlazení nefunguje nebo je nedostatečné, dochází dojít k poškození výbojky případně celého projektoru.

Proto je důležité v pravidelných intervalech čistit vzduchové filtry. Standardně se provádí každých 100 - 200 hodin provozu.

I při pravidelném čištěním vzduchových filtrů dochází k znečištění LCD panelů, polarizačních filtrů a optiky projektoru. Toto se projevuje snížením kvality projekce. Proto je potřeba alespoň 1x ročně provést hloubkové čištění projektoru.