Nacházíte se: ReferenceVysoké školy

Reference

1. Lékařská fakulta UK

Realizace 2013

Kompletní instalace přednáškového sálu dvojitou průmyslovou projekcí Panasonic, ozvučení JBL, videokonference Polycom včetně kompletní řízení sálu řídícím systémem (osvětlení, žaluzie)

UK - Katolická teologická fakulta

Realizace 2013

Kompletní instalace a nastavení vyvolávacího systému včetně instalace serverového řešení pro vzdálenou správu.

Zapadočeská univerzita v Plzni

Realizace 2012
Zapadočeská univerzita v Plzni

Instalace projekčních pláten, projektorů, přípojných míst s integrovaným řídícím systémem

UK - Katolická teologická fakulta

Realizace 2012
UK - Katolická teologická fakulta

Kompletní instalace audiovizuální techniky do učeben, včetně jednoduchého řídícího systému.

Lékařská fakulta v Plzni

Realizace 2012
Lékařská fakulta v Plzni

Rekontrukce a instalace audio vizuální techniky v třech učebnách.

Univerzita obrany Brno

Realizace 2012
Univerzita obrany Brno

Instalace projekční technologie s vysokou svítivostí v posluchárně a konferenčním sále.

ČVUT Fakulta dopravní v Praze

Realizace 2012
ČVUT Fakulta dopravní v Praze

Instalace audio vizuální techniky v rekonstruované posluchárně.

Josef Underground Laboratory

Realizace 2011
Josef Underground Laboratory

Kompletní vybavení multifunkčního školícího střediska audio vizuální technikou. Projekce vysokého rozlišení doplněná o plazmové zobrazovače, videokonfereční systém, řídící systém, audio systém

Vyšší odborná škola publicistiky

Realizace 2011
Vyšší odborná škola publicistiky

Vybavení projekční technikou.

ČVUT Dopravní fakulta

Realizace 2011
ČVUT Dopravní fakulta

Instalace projekce CANON s vysokým rozlišením.

ČVUT Fakulta dopravní

Realizace 2011
ČVUT Fakulta dopravní

Vybavení školící místnosti velkoplošnou projekci Hitachi.

ČVUT Stavební fakulta

Realizace 2010

Videokonferenční zařízení a nahrávací server Polycom

ČVUT Stavební fakulta I.

Realizace 2010

Vybavení poslucháren projekční technikou, projekce pomocí LED LASER technologie

Univerzita Karlova

Realizace 2009

Kompletní vybavení multimediální učebny, včetně řídícího systému Crestron. Projektor CANON XEED SX7, Ozvučení BOSE a Yamaha, přípojná místa TURN

Dopravní Fakulta Praha

Realizace 2009

Vybavení poslucháren audio video prezentační technikou

LF Plzeň

Realizace 2008

Zápujčka projekční techniky pro kongresový sál

LF Plzeň

Realizace 2007

Vybavení učeben audiovizuální technikou. Projekce CANON.

Cevro - institut politických věd

Realizace 2007

Projektory Canon XEED SX6. ozvučení H&K Audio, Sennheiser.
Řídící systém Crestron, Elektrická plátna MW. Přípojná místa Evoline.

Vysoká škola chemicko technologická - Praha 6

Realizace 2006

Instalace A/V techniky několika místností

Technika: dataprojektor Canon XEED, dataprojektor Hitachi, ActivPanel 17"

 

ČVUT Dopravní fakulta - Praha 8

Realizace 2005
ČVUT Dopravní fakulta - Praha 8

 

Učebna se systémem ActivPanel 17"

Technika: dataprojektory Hitachi, ActivPanel 17"

 

LFUK Plzeň

Realizace 2004
LFUK Plzeň

Kompletní Interaktivní učebna

Technika: ActivBoard 78, dataprojektor Hitachi, přípojné místo